میکروفن دستی باسیم دینامیکی الکتروویس مدل EV-CO-6
  • میکروفن دستی باسیم
  • میکروفن دینامیکی با مگنت نئودیمیوم
  • کلید روشن و خاموش
  • بدنه تمام فلزی
  • سر مشبک توری با استحکام فوق العاده
  • حداکثر دقت و تعادل بین اصوات تریبل، باس و میدرنج
  • مناسب جهت اجرهای زنده (مداحی، خوانندگی، موسیقی)
  • الگوی قطبی کاردیوید جهت جذب حداکثر میزان صدای اصلی از روبه رو و حذف اصوات ناخواسته محیطی و فیدبک
    *همراه با کیف