پروژه ویدیو کنفرانس

پروژه ویدیو کنفرانس سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پروژه نصب و اجرای سیستم ویدیو کنفرانس سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی دیگر از پروژه هایی است که در سال ۱۳۹۶ توسط گروه فنی مهندسی صوتیران انجام شده است.

ادامه مطلب

پروژه موسسه اموزشی عالی آموز

پروژه سالن VIP موسسه عالی آموز – نصب و اجرای سیستم صوتی و تصویری سالن آموزشی

پروژه سالن VIP موسسه عالی آموز یکی دیگر از پروژه های نصب و اجرای سیس...

ادامه مطلب