پروژه ویدیو کنفرانس

پروژه ویدیو کنفرانس سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پروژه نصب و اجرای سیستم ویدیو کنفرانس سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی دیگر از پروژه هایی است که در سال ۱۳۹۶ توسط گروه فنی مهندسی صوتیران انجام شده است.

ادامه مطلب